หารือ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 00:00:59 น.

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นสำคัญ อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ส.ป.ก. การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ การบังคับใช้กฎหมายปล่อยมลพิษจากการเกษตร ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง