คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: อนุญาตต่างชาติลงทุนไทย14ราย

ข่าวเศรษฐกิจ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการฯได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 14 ราย ประกอบธุรกิจในไทย ส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมนี มีการนำเงินเข้ามาลงทุนกว่า 1,214 ล้านบาท ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 410 คน ทั้งนี้ เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 มีต่างชาติได้รับใบอนุญาตรวม 83 ราย ลดลง 27% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 ลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ