คอลัมน์NAEWNA 5G GUIDE: เส้นทางสู่ 5G แห่งอนาคต ยุคแห่งเทคโนโลยี 5G หลังปี ค.ศ.2020

ข่าวทั่วไป 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เราอาจสังเกตเห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สาย ล้วนกำลังพัฒนาและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ จะทำให้เครือข่าย 5G กลายเป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศ ที่เป็น ตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลของสังคมทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สายได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านเทคโนโลยี 2G 3G และ 4G มาแล้ว ซึ่งนับจากนี้ เป็นต้นไป เทคโนโลยี 5G ก็จะมาต่อยอดความสำเร็จนี้เพื่อพัฒนาเครือข่ายและแพลตฟอร์มต่างๆ

ทั้งนี้ สมาคม GSMA (Global System for Mobile Communications Association) องค์กรกำกับดูแลมาตรฐานการสื่อสาร ตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ผลิต อุปกรณ์เครือข่าย ได้คาดการณ์ว่าจะมีการตอบสนองต่อการใช้งาน เครือข่าย 5G เพื่อการพาณิชย์อย่างกว้างขวางหรือที่เรียกกันว่า ยุคแห่งเทคโนโลยี 5G ในช่วงหลังปี ค.ศ.2020 ขณะเดียวกัน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการกำหนดมาตรฐาน 5G ก็อยู่ระหว่างการกำหนดนิยามว่าเทคโนโลยี 5G ควรจะมีลักษณะอย่างไร โดยทางเทคนิคนั้นเทคโนโลยี 5G คือการโอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วอย่างต่ำ 1 Gbps และมีความหน่วงเวลาที่น้อยกว่า 10 มิลลิวินาที

อย่างไรก็ตามโดยหลักการพื้นฐานที่แท้จริง ยุคแห่ง เทคโนโลยี 5G จะถือเป็นยุคแห่งการเชื่อมต่อแบบไร้พรมแดน และใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดที่จะ ทำให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้น และช่วยเปลี่ยนแปลง กระบวนการในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเทคโนโลยี 5G จะทำงาน ร่วมกันกับเทคโนโลยี 4G เพื่อทำให้การเชื่อมต่อในยุค 5G ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความก้าวหน้าทางการคำนวณ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และขีดความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ IoT ต่างๆ จะมีความสมบูรณ์แบบ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไร้สายจะต้องมีมาตรฐานเทคโนโลยีเดียวกัน และแสวงหาวิธีการใช้เครือข่าย 5G บนเครือข่ายคลื่นความถี่ ที่สอดคล้องกันทั่วโลก โดยแผนทางธุรกิจที่สร้างขึ้นจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมองหาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะกำหนดราคา การให้บริการ 5G อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะมาพร้อมกับศักยภาพ ของเทคโนโลยี 5G ที่เหนือกว่าและไม่เคยมีอยู่ใน 4G

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเรา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะถูกกำหนด โดยเทคโนโลยี AI, เทคโนโลยี IoT, กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data, การเรียนรู้ของเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับการผลักดันด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีความหน่วงต่ำ มีความปลอดภัย สามารถทำงานได้ทุกหนทุกแห่งบนอุปกรณ์ต่างๆ ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

นั่นหมายความว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีอันหลากหลายเหล่านี้ จะเติบโตอย่างเต็มที่ในยุคแห่งเทคโนโลยี 5G หรือช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ.2020 ที่จะมีการใช้ระบบ 5G เพื่อการพาณิชย์อย่างแพร่หลายนั่นเอง

GSMA ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยี 5G ไว้โดยสรุปได้ดังนี้ 1.ให้บริการเชื่อมต่อแบบไร้พรมแดนสำหรับทุกคน เทคโนโลยี 5G จะเปิดให้บริการควบคู่ ไปกับเทคโนโลยี 4G และเทคโนโลยีทางเลือกอื่นๆ เพื่อทำให้เกิดประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ ไร้พรมแดน รวดเร็ว ไว้วางใจได้ และมีความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนแอพพลิเคชันในระบบที่มีอยู่อย่างมากมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.บริการเครือข่ายแห่งอนาคตที่มาพร้อมกับ รูปแบบธุรกิจใหม่ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในทุกอุตสาหกรรม จะพยายามสร้างให้เกิดการบริการเครือข่ายที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมและคุ้มค่า โดยเครือข่ายในอนาคตจะพึ่งพาการผสานรวมกันของเทคโนโลยีกระแสหลักกับเทคโนโลยีทางเลือก และผสมผสานการใช้คลื่นความถี่ในหลายๆ ช่วงความถี่

3.เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปทางด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมแนวดิ่ง (Vertical) อุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไร้สายจะส่งผลให้เกิดเครือข่ายและแพลตฟอร์ม ที่จะผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรม หรือที่นิยามได้ว่า "การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4"

4.ปฏิรูปประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต ไร้สายความเร็วสูง เครือข่าย 5G จะมาพร้อมกับประสบการณ์ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเร็วสูงถึง 1 Gbps และการหน่วงเวลาที่น้อยกว่า 10 มิลลิวินาที พร้อมทั้งแพลตฟอร์มสำหรับบริการที่อาศัยเทคโนโลยีคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

5.ผลักดันให้เกิดการเติบโตของการเชื่อมต่อ IoT โดยเครือข่าย 5G จะทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่เพียงพอสำหรับการรองรับการใช้บริการด้านการสื่อสารที่จำเป็น เช่น การควบคุมหุ่นยนต์และรถยนต์

"การพัฒนาของเทคโนโลยีอันหลากหลาย จะเติบโตอย่างเต็มที่ ในยุคแห่งเทคโนโลยี 5G หรือช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ.2020 ที่จะมี การใช้ระบบ 5G เพื่อการพาณิชย์อย่างแพร่หลาย"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ