หนองหญ้าไซจัดจิตอาสาพัฒนาอาชีพ

ข่าวทั่วไป 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ SACICT จิตอาสาพัฒนาอาชีพ เพื่อนำความสุข ที่สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอ หนองหญ้าไซ กล่าวว่า อ.หนองหญ้าไซ ได้ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง ประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ "SACICT" ได้จัดอบรมโครงการ "SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพเพื่อนำพาความสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความ จงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการสืบสานและพัฒนางานศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

โดยน้อมนำแนวทางจิตอาสามาจัด กิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับภารกิจองค์กรกระตุ้นให้คนในองค์กรรู้จักการให้และแบ่งปันแก่สังคมปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สืบสานแนวพระราชดำริฯ ในการอนุรักษ์ส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย และตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยของ SACICT พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทขององค์กรร่วมกับครูและทายาทในการเป็น ผู้ให้ถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมไทยให้กับสังคม และให้ประชาชนคนทั่วไปเกิดทัศนคติที่ดีต่องาน ศิลปหัตถกรรมในการสร้างงานสร้างโอกาส และสร้างรายได้รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สร้างค่านิยมใหม่ให้สังคมเห็นว่างานศิลปหัตถกรรมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในทุกมิติการใช้ชีวิต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ