ทอดผ้าป่า

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 00:00:36 น.

สุรสิทธิ์ ยงเยื้อง ผู้จัดการไปรษณีย์ เขต 3 นครราชสีมา ในนามตัวแทน บริษัทไปรษณีย์ไทย ร่วมกับนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา ร่วมกันสักการบูชา พระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ ฟังธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน ทอดผ้าป่า มหากุศล และหล่อพระพุทธรูป ที่มณฑลพิธี ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง