เดินตามรอยพระบาทพระราชา ร่วมกันพัฒนาแผ่นดินไทย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 00:00:17 น.

คนไทยมีต้นแบบที่ดีที่สุดให้เห็นมายาวนาน หลายสิบทศวรรษมาแล้ว แค่เพียงเราเดินตาม รอยพระบาทของพระผู้ทรงเป็นต้นแบบ เพียงแค่นี้ ก็สามารถพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองได้

แนวหน้าวาไรตี้ โดย ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัยจะพาคุณผู้อ่านไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ไปเพื่อดูการพัฒนาพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดั่งเดิม โดยจะพาคุณไปสนทนากับ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และ คุณพัชรา รัตนนิลวงศ์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

คุณดนัยทำโครงการตามรอยพระราชา ในนาม มูลนิธิธรรมดี ช่วยขยายความด้วยครับ ทำกิจกรรม อะไรกันบ้าง

โครงการตามรอยพระราชาเกิดมาจากความ ร่วมมือของหลายหน่วยงานช่วยกันสกัดองค์ความรู้ ว่าจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จำนวนกว่า 4,700 โครงการ ที่พระองค์ทรงทำให้กับประเทศไทยของเรามาตลอด 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ แต่ประหลาดตรงที่คนไทยจำนวนไม่น้อยไม่เคยไปสัมผัสโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองโดยแท้จริงเหล่านี้ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่คนไทยจะไปชมโครงการทั้งหมดได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดมากมาย ดังนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา จึงเสนอแนวคิดอยากให้คนไทยรู้และเข้าใจโครงการในพระราชดำริ จึงเชิญชวนหลายหน่วยงานมาร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยรู้และเข้าใจเรื่องดีๆ เช่นนี้ จึงได้ร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) OKMD กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นต้น ทุกหน่วยงานระดมสมองเพื่อช่วยกันตกผลึกความคิดในเรื่องนี้ แล้วสุดท้ายก็มีหน่วยงานแห่งหนึ่งทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ ชื่อว่า สสค. (สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมเยาวชน) เป็นสำนักงานจัดการทางด้านการเรียนรู้จากโครงการทั้งหมด 4,700 โครงการ แล้วคัดเลือกเหลือเพียงตัวอย่าง 81 โครงการ จากนั้น ก็แบ่งเป็น 9 เส้นทางตามรอยพระราชา และในวันนี้ เราก็พาคณะครู นักเรียน และผู้สนใจโครงการไปที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อให้เขา เหล่านั้นมาพบมาเห็นข้อเท็จจริงว่าในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานสิ่งดีงามไว้ให้ประเทศไทย และสิ่งนั้นก็ ผลิดอกออกผลงดงามให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีความสุข

9 เส้นทางตามรอยพระราชา มีอะไรบ้างครับ ผู้สนใจจะเข้าร่วมตามรอยพระราชาได้อย่างไรครับ

ขออธิบายสั้นๆ เพื่อให้เข้าโดยเร็วดังนี้ครับ คณะทำงานได้ทำหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาออกมาในรูปแบบ e-book เป็นคู่มือนำเที่ยวอย่าง สร้างสรรค์สำหรับคนทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ศาสตร์ พระราชา พระอัจฉริยภาพร่วมสมัยของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยผู้สนใจสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงได้จากการเข้าไปศึกษาโครงการพระราชดำริต่างๆ ผู้สนใจสามารถ download หนังสือทั้ง 9 เล่ม ได้ง่ายๆ เพียงค้นหาคำว่า หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ขอย้ำว่าทุกอย่างฟรีหมด ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้าไป download ครับ หากผู้อ่านแนวหน้า และผู้ชมรายการแนวหน้าวาไรตี้สนใจก็ขอเชิญนะครับ เนื้อหาใน e-book บอกไว้ทั้งหมดว่า 9 เส้นทาง 81 โครงการอยู่ที่ไหน ติดต่อกับผู้ดูแลโครงการได้อย่างไร และคุณสามารถไปเที่ยวชมโครงการต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยมีผู้ให้คำบรรยายเนื้อหาของโครงการให้ด้วย รับรองว่าเมื่อคุณไปสัมผัสโครงการจริงๆ ด้วยตัวคุณเองแล้ว คุณจะซาบซึ้งและอยากจะร่วมทำความดีโดยเดินตามรอยพระราชา ส่วนมูลนิธิธรรมดีมีหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการด้วยการนำผู้คน เข้าร่วมโครงการ อย่างเช่นวันนี้เราพากันไปที่อ่าว คุ้งกระเบนเพื่อจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น เขี่ยไข่ปูม้า จากแม่ปูเพื่อนำไปเพาะพันธุ์ แล้วปล่อยแม่ปูกลับทะเล ปลูกป่าโกงกาง ดูโครงการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช ต่างๆ ในศูนย์ศึกษาฯ ครั้งนี้เรานำครูสอนภาษาอังกฤษจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยมาร่วมโครงการ เพราะต้องการให้ครูถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนในที่ต่างๆ ทั่วประเทศให้เข้าใจว่าศูนย์การศึกษาฯ ทั่วประเทศทำงานอะไร เมื่อเด็กเข้าใจแล้วสามารถถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าใจด้วย ก็จะช่วยเผยแพร่งานของศูนย์การศึกษาฯ ให้ แพร่ขยายมากยิ่งขึ้น คนไทยมักถูกชาวต่างชาติถามว่า ทำไมคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเราตอบให้เขา เข้าใจว่าเพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทย โดยมีตัวอย่างชัดเจนประกอบ ก็จะช่วยให้ต่างชาติเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งสามารถอธิบายให้เขาเห็นชัดว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยมิได้เสวยสุขอยู่ในพระราชวัง แต่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความผาสุกของประชาชน โดยเฉพาะในเขตทุรกันดาร กิจกรรมวันนี้มิได้มุ่งเน้นแค่เพียงให้เด็กไทยสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้เท่านั้น แต่ยังต้องการให้เด็กไทยสามารถบอกกับคนในครอบครัวและสังคมของเขาได้ว่าพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งดีๆ ไว้ให้ประเทศไทยมากมาย และจับต้องได้จริง นอกจากนี้เรายังมุ่งหวังในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชน โดยเฉพาะในเรื่องคุณธรรมสี่ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ซึ่งคุณธรรมทั้งสี่นี้ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากโครงการพระราชดำริทั้งสิ้น และผมขอเชิญชวน คนไทยเข้าร่วมมูลนิธิธรรมดีด้วยครับ ผู้เข้าร่วม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เรามาร่วมกันทำดีเพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อ เพื่อนมนุษย์ รวมถึงสรรพสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมโลก ของเรา สามารถติดตามข้อมูลมูลนิธิได้โดยพิมพ์ คำว่า มูลนิธิธรรมดี และขอเชิญร่วมเป็นเพื่อน ของเราในไลน์ โดยไปที่ @dfoundation เราทำมูลนิธินี้ มาแล้ว 6 ปีครับ ผมทราบดีว่าคนไทยมีต้นแบบที่ดีและงดงามที่สุดในโลกคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเรามีพระมหากษัตริย์ ที่ทรงสานงานต่อจากในหลวง รัชกาลที่ 9 คือ รัชกาลที่ 10 สำหรับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงเน้นเรื่องจิตอาสา ทำความ ดี ด้วยใจ เพื่อส่วนรวม ผมเห็นว่าคนไทยทุกคนมี DNA แห่งความดีอยู่ในตัว คือความมีจิตอาสา เราเป็นชาติที่มี น้ำใจงาม เวลาเห็นผู้อื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์ตกทุกข์ ได้ยาก คนไทยจะช่วยทันที ช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทน ใดๆ ช่วยด้วยหัวใจของคนไทย เวลาเราช่วยผู้อื่น เราไม่คิดว่าเราจะเหนื่อยไหม เราคิดเพียงว่าขอให้เขา พ้นจากความทุกข์ก่อนเป็นอันดับแรก

ขอบคุณมากครับ คุณดนัย งดงามมากครับ ผมเชื่อเหมือนกันคุณดนัย

และแขกท่านต่อไปคือคุณพัชรา รัตนนิลวงศ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน ขอเรียนถามว่าศูนย์ศึกษาฯ แห่งนี้ มีอายุกี่ปีแล้วครับ

37 ปีเต็ม ย่างเข้าปีที่ 38 ค่ะ ศูนย์ศึกษาฯ แห่งนี้เริ่มต้นจากพระราชดำริของในหลวง รัชกาล ที่ 9 ค่ะ ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการที่เราเรียกว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 6 โครงการ ทั่วประเทศค่ะ ศูนย์แรกคือศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ที่ 2 อยู่ภาคใต้ คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส และศูนย์ที่เรากำลังอยู่นี้คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์ที่ 3 ส่วนศูนย์ที่ 4 อยู่ภาคอีสาน คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ที่ 5 ภาคเหนือ คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ และ ศูนย์สุดท้ายศูนย์ที่ 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี สำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนนั้นต้องบอกเลยว่าก่อนจะเกิดศูนย์นี้ ขึ้นมาบริเวณรอบๆ แถวนี้ได้รับความเสียหาย หนักมาก เนื่องจากน้ำมือของคน แรกเริ่มแล้วแถวนี้ อุดมสมบูรณ์มาก แต่เมื่อมีการบุกรุกเข้ามามากๆ เกิดการทำลายป่าโกงกาง มีการทำบ่อเลี้ยงกุ้งที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เผาป่าถางป่าทำลายป่าชายเลน ทำลายทุกอย่างจนความอุดมสมบูรณ์หมดไป แต่ หลังจากศูนย์นี้ดำเนินโครงการมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็ช่วยทำให้ความอุดมสมบูรณ์หวนกลับคืนมา จนกระทั่ง อาจจะเรียกได้ว่าความสมบูรณ์กลับมาเกือบเหมือนเดิม แล้ว โดยมีตัวชี้วัดคือความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ในละแวกนี้ เขาหาปูหาปลาหาสัตว์น้ำได้ดีขึ้นมากขึ้น ป่าโกงกางกลับมาอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น ชาวบ้านออกเรือเล็กๆ ไปหาปลา หาปูแล้วได้ปูได้ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ กลับมาทุกวัน เช่นได้ปูม้าวันละ 12-13 กิโลกรัม ราคาขายกิโลกรัมละ หลายร้อยบาท ชาวบ้านมีอาชีพมีเงินมีงานทำ เขามี ความสุข เราตั้งธนาคารปูม้าด้วยนะ ธนาคารปูม้า ช่วยทำให้มีปูม้าแพร่ขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดี เรายังมีบ้านปลา บ้านหอยนางรมด้วย นอกจากปูปลากุ้งหอยอุดมสมบูรณ์ขึ้นมากแล้ว ต้นไม้ต้นไร่ก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเช่นกัน

อาชีพทั่วไปของชาวบ้านย่านนี้คืออะไรครับ
ส่วนใหญ่ทำประมงและทำสวนค่ะ แล้วก็ผลิตสินค้าจากทะเล เช่น ปลาเค็ม กุ้งแห้ง มีกะปิด้วยค่ะ
ถ้าผู้ชมรายการ หรืออ่านหนังสือพิมพ์ต้องการจะมาชมศูนย์นี้ ต้องทำอย่างไรครับ

ก่อนอื่นขอบอกว่ายินดีต้อนรับค่ะ มาเป็นครอบครัว หรือมาเป็นคณะใหญ่ๆ หรือมาเป็นคู่ก็ยินดีต้อนรับค่ะ ถ้ามาเป็นคณะใหญ่ๆ โปรดติดต่อมาล่วงหน้า เพราะจะได้จัดเตรียมวิทยากรไว้ให้คำบรรยาย ผู้สนใจสามารถดูความเป็นมาของศูนย์ฯ ได้จากเว็บไซต์ ของเรา เพียงแค่พิมพ์คำว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ก็จะพบรายละเอียด และพบหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ เราเปิดศูนย์แห่งนี้ทุกวัน และไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ เรามีของดีที่อยากให้คุณไปชมมากมาย เช่น อควอเรียมหรือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เส้นทางเดินป่าชายเลน กระชัง เลี้ยงสัตว์น้ำสาธิต แปลงเกษตรสาธิต โครงการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ขอย้ำอีกทีว่าไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ดิฉันในฐานะตัวแทนของศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะ และขอเรียนว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 คือโครงการที่ในหลวงทรงทำเพื่อคนไทยทุกคน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกระดับ ขอเรียนเชิญให้ทุกคนมาสัมผัส มาเรียนรู้ มาเปิดใจรับรู้และศึกษาใน สิ่งดีงามที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้คนไทย คุณมา ที่นี่และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอื่นๆ ทั่วประเทศ คุณจะ ได้ประจักษ์ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร และจะได้เห็นถึงการทรงงานของพระองค์ท่านด้วย พระองค์พระราชทานสิ่งดีๆ ให้กับเราแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดรับหรือไม่

คุณสามารถพบรายการดีที่ครบครันด้วยสาระ และความบันเทิง รายการแนวหน้าวาไรตี้ ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา16.00-16.25 น. ทางโทรทัศน์ TNN2 ช่อง 784 ดิจิทัลทีวี หรือ True Visions 8 และชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ผู้หญิง แนวหน้า by คุณแหน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง