จิโรจ ณ นคร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 00:00:35 น.

จิโรจ ณ นคร กก.ผจก.บจ.เอสจีเอส (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาพนักงาน บริษัท ประจำปี 2562 จำนวน 93 ทุน เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 421,000 บาท ทั้งนี้ เอสจีเอส ประเทศไทย ได้สนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาพนักงานของบริษัท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 31 ณ บจ.เอสจีเอส (ประเทศไทย)