อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า คืนสู่ธรรมชาติ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 00:00:36 น.

สาธิต แสงเรืองอ่อน และ ทิวากร จงมีความสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับกรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี และ บริษัท วิยะเครปโปรดักส์ จำกัด ทำกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล ในโครงการปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยทำการปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าคืนสู่ทะเล จำนวนกว่า 100,000 ตัว อีกทั้งยังได้ช่วยกันเก็บขยะบริเวณโดยรอบเกาะเสร็จ เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางทะเลอีกด้วย เป็นหนึ่งใน ภารกิจดีๆ เพื่อสังคมที่ซีพีแรม ได้ดำเนินการมา อย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง