คอลัมน์มุมนี้ มีนัด: บริจาคโลหิต

ข่าวบันเทิง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ยังเป็นการสำรองเลือดคงคลังให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย อาทิ ผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ ผู้ประสบอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคาร นันทนาการ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) พิเศษผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่านจะได้รับของที่ระลึก พร้อมสิทธิในการเข้าชมมิวเซียมสยามฟรี โดยสามารถลงทะเบียน บริจาคเลือดล่วงหน้าได้ที่ https://www.museumsiam.org/eventdetail.php สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-2252777 ต่อ 520, 521


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ