สศอ.ตีปี๊บดึงเอกชนลงทุน เขตศก.พิเศษ'ตาก-กาญจน์'เชื่อมพม่า

ข่าวเศรษฐกิจ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคตะวันตก ในจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้านว่า ขณะนี้รัฐบาลได้สนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุน และการจัดตั้ง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Services : OSS) เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูล ด้านการค้าการลงทุน รวมทั้งประสานการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอำนวยความสะดวกด้านพิธีการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด่านศุลกากรและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อรองรับการลงทุนอีกด้วย

"ด้วยความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และความพร้อมด้านการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล สุดชายแดนทั่วทุกภูมิภาค จึงทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนสามารถเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบได้ผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย"นายณัฐพล กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สศอ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ เข้ามาร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอดเชื่อมต่อกับเมือง เมียวดี ประเทศพม่า ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC) จึงสามารถเชื่อมโยงฐานการผลิตร่วมกับเขตเศรษฐกิจการค้าเมียวดีและเชื่อมต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ได้

ส่วนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี บริเวณตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเก่า และตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ถือได้ว่ามีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการผ่านแดนไปยังประเทศในฝั่งทะเลอันดามันและเชื่อมไปยังประเทศอินเดียผ่านเส้นทางสายทวาย-กาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่จะเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือ 4 ประเทศ คือ ท่าเรือทวายของพม่า-ท่าเรือ แหลมฉบังของไทย-ท่าเรือสีหนุวิลล์ของกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของเวียดนาม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ