แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

ข่าวทั่วไป 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า พระอาการประชวรจากการติดเชื้อของพระวัตถิ (กระเพาะปัสสาวะอักเสบ) หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) เสวย พระกระยาหารและบรรทมได้ดี ผลการตรวจพระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ไม่พบการติดเชื้อ คณะแพทย์จึง ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 จึงประกาศ มาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ