สอจร.-สสส.ห่วงเด็กเจ็บ-ตายเพราะซ้อนจยย.ช่วงเปิดเทอมแนะทุกฝ่ายใส่ใจ'หมวกกันน็อก'

ข่าวทั่วไป 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ หัวหน้าภาคคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.ภาคกลาง) แสดงความเป็นห่วงกรณีเด็กได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการโดยสารรถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) จำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนที่พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องใช้ จยย. รับ-ส่ง บุตรหลานระหว่างบ้านกับโรงเรียน จึง อยากเตือนว่าควรให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กๆ ด้วย โดย สอจร. ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนชุมชนและสถาบันการศึกษารณรงค์ร่วมกัน ในเรื่องขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ตนย้ำว่าต้องปลูกฝังวินัยเรื่องความปลอดภัย ในเด็ก ที่ผ่านมาได้รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในเด็กที่ผู้ปกครองและกำลังขยายผลไปยังสถานศึกษาโดยร่วมกับครู เพราะทุกฝ่ายต้องช่วยกัน

นายชิษนุวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สสส. สนับสนุนเครือข่ายทั้งศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน 4 ภาคทั่วประเทศ และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) โดยสนับสุนนให้เกิดศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยทั้ง 4 ภาคโดยการทำงานร่วมกันของชุมชนทั้ง ครู ผู้ปกครอง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตั้งเป้าสร้างศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ในการเดินทางทั่วประเทศ และ ในขณะนี้กำลังขยายผลไปยังโรงเรียน เด็กโตในจังหวัดต่างๆ

โดยผลักดันให้โรงเรียนสร้างที่แขวนหรือที่เก็บหมวกนิรภัยไว้ในโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหา ผู้ปกครองลืมหยิบหมวกนิรภัยของบุตรหลานมาด้วยในช่วงมารับ กลับบ้าน นอกจากนี้ยังได้ฝึกเรื่องของวินัยมีความรับผิดชอบไปด้วย กล่าวคือ เมื่อลงจากรถเอาหมวกไปแขวนให้เป็นที่ ขากลับก็หยิบหมวก มาใส่รัดคางให้เรียบร้อยและไปขึ้นรถ พ่อแม่กลับบ้าน สร้างความรับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดเวลา

"ในอีก 20 ปีข้างหน้า เราก็อยากให้คนไทยมีวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยติดตัวตั้งแต่เด็ก การสวมหมวกนิรภัยไม่ใช่แค่ว่าเราป้องกันความเสี่ยงในเด็กเท่านั้นแต่ยังใส่ใจเรื่องวินัยของเด็กด้วย เรากำลังสร้างเด็กในอนาคตที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ นอกจากค่าใช้จ่ายของเด็กที่รัฐบาลสนับสนุนมาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนด้วย คือ เรื่องการแจกหมวกนิรภัยให้กับเด็ก เรามี พ.ร.บ. เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วก็อยากฝากรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กซึ่งจะเติบโตไปเป็น อนาคตที่สำคัญของชาติด้วย" นายชิษนุวัฒน์ กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ