คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: EPGกวาดรายได้10,579ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 2561/2562 (เมษายน 2561-มีนาคม 2562) บริษัทมีรายได้ 10,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% มีกำไรสุทธิ 903 ล้านบาท ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 392 ล้านบาท ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562


แท็ก คอลัมน์:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ