แม็คโครจัดงานกระตุ้นศก.รับวันดื่มนมโลก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 00:00:34 น.

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี แม็คโคร จึงร่วมกับพันธมิตร คู่ค้า ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์จากนม จัดงาน "แม็คโครศูนย์ค้าส่งผลิตภัณฑ์นม มีครบ จบที่เดียว" ในวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายนนี้ ที่แม็คโคร ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการบริโภค กระตุ้นให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมทั้งระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสานต่อนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยในทุกๆ ช่วงวัย  ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการดื่มนมให้มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำการเป็น "คู่คิด... เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" โดยได้คัดสรรวัตถุดิบ และสินค้าที่มีคุณภาพ ที่มีความหลากหลายในราคาขายส่ง รวมถึงนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมกว่า 1,000 รายการ มาให้ลูกค้าผู้ประกอบการ ได้เลือกซื้อได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโคนมไทย รวมถึง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตรให้มีการเติบโตทั้งระบบด้วย

ทางด้าน ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กล่าวว่า การส่งเสริมการบริโภคนมในประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้ายุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560- 2569 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเพิ่มการบริโภคนมของคนไทยจากปัจจุบัน 18 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เป็น 25 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ภายในปี 2564 ซึ่งจะดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการนมอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  โครงการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษา ทุกระดับ ซึ่งการที่แม็คโคร จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง