แถลงข่าว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 00:00:24 น.

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน เนื่องในวันดื่มนมโลก 2562  เพื่อผนึกกำลังรณรงค์คนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงเต็มร้อย ณ ห้องกรีนอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง