เปิดรับเยาวชนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศร่วมแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ข่าวบันเทิง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โอกาสสำคัญสำหรับเยาวชน ผู้ที่มีใจรักการแสดงโขน ที่จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562 เรื่องรามเกียรติ์ ตอน "สืบมรรคา" ซึ่งจะเปิดการแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึง ผู้สนใจทั่วไป ร่วมสมัครเข้ารับการ คัดเลือกเป็นนักแสดงโขน เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยจะจัดให้มีการคัดเลือก ณ อาคารหอประชุม สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในเดือน มิถุนายน 2562

ผู้สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานประกอบการ สมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนรับรองสำเนาให้เรียบร้อย 2 ฉบับ ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า ขนาด 5 x 7 นิ้ว 1 ใบ ภาพถ่ายสี-หน้าตรง 2 นิ้ว 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา) หนังสือรับรองความสามารถจากอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย 1 ฉบับ และหนังสือรับรอง สถานภาพ/ความประพฤติจากสถานศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ฉบับ โดยส่งเอกสาร การสมัครมายัง กองงานความร่วมมือภายนอก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ และ เฟซบุ๊ค khon-Performance

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองงานความร่วมมือภายนอก สำนักงานทรัพย์สิน พระมหากษัตริย์ โทร.02-7876840-2 หรือดูรายละเอียดการสมัคร พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารการสมัครได้ที่ www.khonperformance.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ