สรรพสามิตจับของหนีภาษี 8 เดือนพบกระทำผิด 2.3 หมื่นคดี

ข่าวเศรษฐกิจ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ทั้งนี้ลงพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษี โดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อม ในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้า ที่ถูกต้อง

โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 676 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 10.76 ล้านบาท

ส่วนสรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 พฤษภาคม 2562(8เดือน)พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 23,330 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 351.37 ล้านบาท โดยแยกเป็นสุรา จำนวน 13,671 คดี ค่าปรับ 125.26 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 6,338 คดี ค่าปรับ 138.65 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 578 คดี น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,107 คดี น้ำหอม จำนวน 67 คดี รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,094 คดี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ