'การเคหะฯ-กอช.'ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ซื้อโครงการลดค่าเช่า-ออมเงิน

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday June 1, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะ แห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กับ การเคหะแห่งชาติ ร่วมกันมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติที่เป็นลูกค้าเช่า/เช่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ด้วยการมอบส่วนลดอัตราค่าเช่า/เช่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ร้อยละ 5 สำหรับโครงการที่เข้าร่วม 337 โครงการ ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ได้เชิญชวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติ ที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช. ไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี โดยสามารถสมัครสมาชิก และรับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 4 ต่อ ดังนี้

ต่อที่ 1 ได้รับเงินสมทบในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิก ได้แก่ ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท ช่วงอายุ 30 - 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท และช่วงอายุ 50 - 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

ต่อที่ 2 ผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม และต่อที่ 4 สิทธิประโยชน์ส่วนลดสำหรับค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อตามสัญญารายเดือนในโครงการของการเคหะแห่งชาติ โดยผู้ที่จะสมัครสมาชิก กอช. มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3, ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และคุณสมบัติอื่นๆ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ