คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: กาฬสินธุ์ตั้งหน่วยช่วยผู้ประสบภัยสังคม

ข่าวทั่วไป 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก่หน่วยงานบริการในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ โดยมีนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้แทนศูนย์คนพิการ ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัว และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 350 คน เข้ารับการอบรม ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้หมดภายใน 2 ปี โดยได้จัดโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กลุ่มเป้าหมาย ส่วนหนึ่งคือครัวเรือนยากจน

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ