'พิชัย'ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยปชช.

ข่าวทั่วไป 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมนายมงคล ขอร้อง ปลัดอาวุโสอำเภอพิชัย เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ทหาร และพนักงานจ้างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์ เทศบาล ตำบล (ทต.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 11 คัน เพื่อนำน้ำดิบไปเติมระบบประปาของตำบลนาอิน เพื่อให้ราษฎร ต.นาอิน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง เนื่องจาก ต.นาอิน และต.นายาง อ.พิชัย แหล่งน้ำ ธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอ แหล่งน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็ม ไม่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้ อ่างเก็บน้ำชำบอน อ่างเก็บน้ำชำนาก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร

นายปรัชญากล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อ.พิชัย ได้สั่งการให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำรวจปัญหาในพื้นที่ เพื่อดำเนินการ ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ต.นาอิน และ ต.นายาง พร้อมจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำ ให้แก่ราษฎร อย่างไรก็ตาม หากราษฎรต้องการน้ำเพื่อการ อุปโภค-บริโภค สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ที่ว่าการอำเภอพิชัย โทรศัพท์ 0-5542-1023


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ