ไทยจับมือติมอร์-เลสเตสำรวจทะเล

ข่าวทั่วไป 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กรมประมงจัดพิธีปล่อยเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงาน สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ ตามโครงการ "การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลร่วมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต" ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-27 กรกฎาคม 2562 รวม 61 วัน

นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่องความร่วมมือด้าน วิชาการและเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต การสำรวจครั้งนี้มีหัวข้อวิจัย ได้แก่ ด้านทรัพยากรประมง ด้านสมุทรศาสตร์และด้านมลพิษทางทะเลและความปลอดภัยทางอาหาร โดยการสำรวจด้านทรัพยากรประมง จะใช้เครื่องมือทำการประมงอวนลอย เบ็ดราวปลาผิวน้ำ เบ็ดราวหน้าดิน อวนลากกลางน้ำ และลอบปลา รวมทั้งศึกษาชีววิทยาของสัตว์น้ำ การแพร่กระจายของลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน และแพลงก์ตอน นอกจากนี้ ยังศึกษาเรื่องไมโครพลาสติกในน้ำทะเล และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลสัตว์น้ำอาจกินอาหารปนเปื้อนของไมโครพลาสติกได้ การศึกษาเรื่องดังกล่าวจึงมีความสำคัญและกำลังเป็นที่สนใจระดับโลก

ทั้งนี้ เรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ เป็นเรือสำรวจของกรมประมง มีความยาว 67.25 เมตร ขนาด 1,424 ตันกรอส มีระยะทำการ 12,000 ไมล์ทะเล เคยใช้สำรวจแหล่งทำประมง นอกน่านน้ำในหลายพื้นที่ เช่น มัลดีฟส์ ศรีลังกา เซเซลส์ เมียนมา และในมหาสมุทรอินเดีย การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจ ในทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจำเพาะของติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ทิศตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย และอยู่เหนือประเทศออสเตรเลีย โดยมีลูกเรือและนักวิจัยของไทย 37 คน และนักวิจัยจากติมอร์-เลสเต 10 คน ร่วมสำรวจครั้งนี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ