10ล้อค้านกม.จราจรฉบับใหม่ เพิ่มอำนาจตร.จับปรับ/ขู่หยุดวิ่ง3-7วัน

ข่าวเศรษฐกิจ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในงาน Dinner Talk Truck Power By LTFT โดยมีสมาชิก 10 สมาคม เข้าร่วมประชุม และมี ISUZU เป็นผู้สนับสนุนหลัก

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการคัดค้าน พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 สืบเนื่องจากการออกกฎหมายในครั้งนี้ไม่ผ่านการจัดทำประชาพิจารณ์ ขณะที่สหพันธ์ขนส่งฯ ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมายดังกล่าวในหลายมาตรา คาดว่าจะสร้างความเดือดร้อนกับผู้ประกอบการขนส่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบทโทษปรับ ที่จะสูงขึ้น 5 เท่า

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวให้อำนาจ เจ้าพนักงานตำรวจในการจับและตรวจสอบการขับขี่และออกคำสั่งว่ากระทำความผิดกฎหมายจราจรและคำสั่งเป็นที่สุด ไม่สามารถต่อสู้คดีต่อศาลได้ตามหลักสากล สหพันธ์ขนส่งฯ จึงเสนอให้กระบวนการต่างๆ ให้ผ่านกระบวนการในชั้นศาล

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ยกเลิกรางวัลนำจับ ที่ตั้งค่าปรับจำนวน 100% แบ่งอัตราส่วนให้เป็นเงินพึ่งได้ให้กับรัฐ 15% ผู้นำจับ 15% ส่วนที่เหลือ 70% คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะทำให้มีการตั้งด่านเป็นจำนวนมาก

นายอภิชาติกล่าวว่า ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เตรียมยื่นข้อเสนอพร้อมรายชื่อจากสมาชิกของสหพันธ์รวมกว่า 50,000 รายชื่อที่คัดค้าน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2562 ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ในบางมาตราก่อนที่จะมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ หากยังไม่มีการตอบรับหรือยังเพิกเฉย ที่ประชุมของสหพันธ์ขนส่งฯ ได้กำหนดมาตรการ 4 ระดับ คือ ระดับ 1 รถบรรทุกทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ขนส่งฯ จะหยุดวิ่งให้บริการ 3 วัน, ระดับ 2 จะหยุดวิ่งรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย เป็นต้น 3 วัน

ขณะที่ระดับ 3 จะหยุดวิ่งรถบรรทุกขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคไปยังห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ 3 วัน และระดับ 4 จะหยุดวิ่งรถบรรทุกขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในเบื้องต้น 50% 3-7 วัน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการดำเนินการของสหพันธ์ขนส่งฯ จะไม่มีการปิดถนนอย่างเช่นที่ผ่านมา และไม่ได้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน แต่เป็นการดำเนินการให้ได้รับทราบถึงความเดือดร้อน ของผู้ประกอบการเท่านั้น


แท็ก อภิชาติ   isuzu   LTF  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ