ประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย เทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 00:00:05 น.

ด้วยวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันประสูติปีที่ 96 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณูปการ หลายประการ และหนึ่งในนั้นคือพระอัจฉริยภาพ ในด้านการประพันธ์ ด้วยทรงมีผลงาน พระนิพนธ์เป็นที่ประจักษ์มากมาย วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นครสวรรค์ จึงเห็นสมควรจัดการประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย เนื่องในโอกาสครบรอบ วันประสูติปีที่ 96 สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณ และเปิดโอกาสให้กับประชาชนและเยาวชนผู้มีพรสวรรค์ ในการประพันธ์ได้มีเวทีแสดงความสามารถ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-4 ตุลาคม 2562

พันเอกหญิงอุษากรณ์ จันทรวงศ์ผู้อำนวยการโครงการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย กล่าวว่า "การประกวดวรรณกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติปีที่ 96 สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นวนิยายขนาดสั้น และบทร้อยกรอง สำหรับ นักเขียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ประเภทนวนิยายขนาดสั้น จะต้องเป็น ผลงานร้อยแก้ว มีความยาว 35-80 หน้า พิมพ์ลงบนกระดาษ A5 ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 pt ระยะบรรทัด 1.15 และเลือกหัวข้อที่ใช้ในการประพันธ์ ได้แก่ การอนุรักษ์ป่า, รักที่ยากจะสมหวัง, รอยอดีต, ต้นร้ายปลายดี และโลกทิพย์ โดย สามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 เรื่องเท่านั้น ทั้งนี้โครงการจะเปิดรับผลงานเพียง 108 เรื่อง ทั้งนวนิยายและร้อยกรอง และเมื่อครบจำนวนแล้วก็จะปิดรับผลงานทันที โดย แจ้งข่าวให้ทราบทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า ต่อไป โดยผลงานที่รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับ เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศ ได้รับ เงินรางวัล 20,000 บาท และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันนี้-4 ตุลาคม 2562

การประกวดประเภทบทร้อยกรอง โดยได้รับเกียรติจาก ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นหัวหน้าคณะทำงานประกวดร้อยกรอง ซึ่งผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องประพันธ์บทร้อยกรองประเภทกลอนหก หัวข้อ "เราจะรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้อย่างไร" ความยาว 12 บท โดยมีเนื้อหาชัดเจน ไม่ใช่เป็นเพียงคำคล้องจองตรงตามฉันทลักษณ์ รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-26 กันยายน 2562

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ประเภท และคนละ 1 ผลงานได้ที่ dawnfabricant @gmail.com และจะประกาศผลรางวัล ในวันที่ 15 เมษายน 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง