คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: EPGตั้งเป้ารายได้เติบโต10%

ข่าวเศรษฐกิจ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูป เปิดเผยแผนการดำเนินงานในปี 2562/2563 (เมษายน 2562-มีนาคม 2563) ว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% โดยจะนำกลยุทธ์หลักคือ "The New S-Curve" มาใช้อย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานจะพัฒนาสินค้านวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้า เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันที โดยจะจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีราคาเหมาะสมจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก และสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ พร้อมกับ ส่งเสริมงานด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บรรยายใต้ภาพ

ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ