ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2562 จัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม'พระพุทธเมตตา'ถวายพระราชกุศล

ข่าวทั่วไป Monday June 10, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม (พระพุทธเจ้าพระองค์แรก) "พระพุทธเมตตา" ที่วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2562 เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ให้แล้วเสร็จโดย เร็ววัน และได้รับปัจจัยรวมทั้งสิ้นกว่า 19 ล้านบาท โดยมีเจ้าภาพรายใหญ่ที่บริจาคต่อเนื่องทุกปี อาทิ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัทบีกริมพาวเวอร์, สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง และ เอมอร ศรีวัฒนประภา บริษัทคิง เพาเวอร์ ฯลฯ

คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จ องค์ปฐม (พระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธันดร) "พระพุทธเมตตา" เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระเมตตาทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์การจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา"ซึ่งมี พระอาจารย์ธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน เป็นที่ปรึกษาการจัดสร้างฯ

คณะกรรมการฯ ได้เริ่มตอกเสาเข็ม ต้นแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 และด้วยพระมหาบารมีใน พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นผลให้มหาชนชาวไทยทั่วประเทศ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในประเทศต่างๆ มีจิตศรัทธามีส่วนร่วมในโอกาสพิเศษที่หาได้ยากยิ่ง ในงานมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์นี้ ส่งผลให้คณะกรรมการฯ ได้รับความสนับสนุนปัจจัย และสามารถดำเนินการก่อสร้างฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" มีขนาดใหญ่มาก คือ หน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 45 เมตร (เท่ากับตึก 15 ชั้น) ทำด้วยนิลรัตนะทั้งองค์ และจะมีการตกแต่งประดับผิวองค์พระฯ เพิ่มเติม ด้วยพลอยรัตนะ เพื่อให้งดงามสมพระเกียรติยิ่งขึ้น การก่อสร้างก้าวหน้าด้วยดีเป็นลำดับ คือ งานโครงสร้างอาคารโดยเฉลี่ยแล้วเสร็จ 95%, งานโครงสร้างฐานบัว แล้วเสร็จ 100% สำหรับองค์พระอยู่ในระหว่างดำเนินการ ขณะนี้ อยู่ในช่วงดำเนินการหล่อคอนกรีต เสา คาน พื้น ภายในองค์พระ แล้วเสร็จ 100% ที่ระดับ ความสูง 3.00 เมตร เสารับคานพื้นที่ระดับความสูง 6.00 เมตร แล้วเสร็จจำนวน 16 ต้น ภาพรวมของทั้งองค์แล้วเสร็จ 29% นอกจากนี้ ยังมีงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง และสุขาภิบาล ที่ต้องดำเนินการด้วย ซึ่งเสร็จเรียบร้อยหลายรายการแล้ว

การจัดสร้างด้วยนิลนี้ถือว่าเป็นวัตถุยอดมงคลของการจัดสร้างพระฯ ในครั้งประวัติศาสตร์นี้ และปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กรุณามอบหมายให้กรมโยธาธิการ ช่วยปรับภูมิทัศน์ให้สวยงดงามทั้งวัดด้วย เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สักการะสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศต่อไป คณะกรรมการปรารถนาที่จะจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พร้อมทั้งตกแต่งให้แล้วเสร็จในปี 2563

วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง พระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554, เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบอายุพระพุทธศาสนา เพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธดำรัสพยากรณ์ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาของโลกในยุคหลังพุทธกาล ชาวไทยจึงต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดี พลังบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จะคอยช่วยเหลือและคุ้มครองโลกมนุษย์ให้ปลอดจากภัยสงคราม ภัยโรคระบาด และภัยจากวิบากกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองวิกฤติเช่นนี้ และจัดสร้างด้วย "นิลรัตนะ" จะปัดเป่าภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง โรคาพยาธิ และสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้หมดสิ้นไป, เพื่อให้พระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" เป็นอนุสรณ์สถิตอยู่คู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา ปี พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดสร้างเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล, เพื่อให้เป็นสมบัติของประเทศและชาวโลก คณะกรรมการจัดสร้างฯ ได้รับอนุญาตให้เชิญตรา สัญลักษณ์งานฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ไปประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์บนฐานพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารฐานพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ที่วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แล้วเมื่อปี 2554

การจัดสร้างพระพุทธรูปด้วยนิลรัตนะนี้ เชื่อกันว่า จักมีอานิสงส์สูงสุด คือ อสงไขยกัป และการสร้างพระพุทธรูปด้วยวัตถุธาตุใดก็ตาม จัดว่าได้สะสมมหากุศล มหาบารมีให้เกิดขึ้น อันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ และพุทธสมบัติในกาล ต่อไปเบื้องหน้า ผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมถวาย พระราชกุศลฯ ครั้งประวัติศาสตร์นี้ บริจาคเงิน เข้าบัญชีวัดเทพประทาน ธนาคารกรุงไทย สาขาสอยดาว เลขบัญชี 252-0-27795-5, ธนาคารกรุงเทพ สาขาสอยดาว เลขบัญชี 565-0-43167-8,ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสอยดาว เลขบัญชี 404-808562-8, ร้าน 7-11 หรือสถานทูตไทยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โทรศัพท์ 085-1148900, 089-2153455, 081-6219797 ใบอนุโมทนานำไปลดหย่อนภาษีได้ ผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 20,000 บาท คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ จะจารึกนามของผู้บริจาคไว้ที่อาคารฐานพระฯ สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวนมากจะได้รับการจารึกนามในตำแหน่ง ที่เหมาะสมที่สุด

บรรยายใต้ภาพ

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานจัดสร้างพระฯ ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมประชาสัมพันธ์ จัดเจ้าหน้าที่มาทำการถ่ายทอดสดพิธีสำคัญ

ประธานในพิธี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับรองประธาน อัญชลี ชวนิชย์ และคณะกรรมการ อาทิ ผวจ.จันทบุรี วิทูรัช-สุจิตรา ศรีนาม, ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข, อภินันท์ จันทรังษี, พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริ, พล.อ.อ.วีระพงษ์-พรอัปสร นิลจินดา, ดร.พรชัย มงคลวนิช, รศ.สมรักษ์ พรหมมา, วิไล วิทยฐานะกรณ์, กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล และ ภูมิภัทร ว่องประภากร

นักเรียนโรงเรียนสอยดาว นำวงดนตรีไทย มาร่วมงานบุญทุกครั้ง

ประธานในพิธี ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจงานความ ก้าวหน้าของการก่อสร้าง อาทิ วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด, พล.อ.อ.วีระพงษ์ นิลจินดา และ กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล

ประธานในพิธี กับคณะจากกองทัพอากาศ และ กรมชลประทาน

ประธานจัดสร้างพระ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง

ประธาน รับมอบเงินจาก อภินันท์ จันทรังษี นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ อาทิ เสมอ นิ่มเงิน, กิตติศักดิ์ หาญกล้า ผอ.สนง. ปชส. เขต 7, พรอัปสร นิลจินดา

ประธานในพิธี รับมอบเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในนามประชาชนในจังหวัด

ประธานในพิธี นำคณะกรรมการกราบสักการะ พระอธิการ ธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาส และถ่ายภาพร่วมกัน

ประธานในพิธี กล่าวถวายผ้าพระกฐิน

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รับมอบปัจจัยร่วมทอดผ้าป่าจาก พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รับมอบปัจจัยร่วมทอดผ้าป่าจาก พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ