ซานฟรานซิสโกห้ามนำเข้าภาชนะเคลือบสารPFAS ชี้เสี่ยงก่อ'มะเร็ง'

ข่าวเศรษฐกิจ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้า ต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายกเทศมนตรีเมือง ซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้แก้ไขกฎหมาย Environment Code - Single-Use Food Ware Plastics, Toxics, and Litter Reduction โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่ที่ 201-18 ไม่อนุญาตให้ใช้สาร Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) ในผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานครั้งเดียว เช่น ชาม ภาชนะบรรจุ ส้อม มีด ฝาปิด ภาชนะ ผ้าเช็ดปาก จาน ช้อน หลอด ถาด อุปกรณ์เสริม สำหรับภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียว แต่ไม่รวมวัสดุที่ทำจากอะลูมิเนียมทั้งหมดหรือเครื่องทำ โพลีสไตรีนโฟมแบบเย็น และตู้แช่น้ำแข็ง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับสาร PFAS เป็นสารเคมีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ที่เคลือบกระทะเพื่อป้องกันอาหารติดกระทะ ถุงสำหรับไมโครเวฟ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวและสิ่งห่อหุ้ม

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Center for Environmental Health) ได้มีการทดสอบและพบว่า 57% ของภาชนะที่บรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวนั้นมีสารดังกล่าว ในระดับสูง และมีความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ความเป็นพิษและผลกระทบต่อสุขภาพอื่นๆ รวมทั้ง พบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอย่างมากอีกด้วย แสดงให้เห็นว่า ชาวอเมริกันให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียว มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ซานฟรานซิสโก ถือเป็นเมืองแรกในสหรัฐฯ ที่มีการประกาศห้ามใช้สาร PFAS ในภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียว

"เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและส่งออกสินค้าข้างต้นไปยังประเทศปลายทาง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ควรศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก" นายอดุลย์ กล่าว

แท็ก มะเร็ง  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ