'รร.สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ'คว้าแชมป์นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ

ข่าวทั่วไป 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) จัดงานประกวดและมอบรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ ให้แก่ เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรขยายผลองค์ความรู้ สุขภาวะ : เครือข่ายสร้างปัญญา "มหกรรม สื่อสุขสร้างปัญญา" โดยมีสมาชิกในเครือข่าย สร้างปัญญา ทั้งระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 124 แห่ง

โดยรางวัลชนะเลิศการประกวดได้แก่ทีม "STOP! : เซลล์เสื่อม" จากโรงเรียนสตรี วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่นำเสนอประโยชน์ ของน้ำโยเกิร์ตปั่นต้านอนุมูลอิสระที่มีแคลอรี่ต่ำเมื่อเทียบกับ ชาไข่มุกที่นิยมดื่มในปัจจุบัน ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม "พุงจ๋า ฉันลาก่อน" จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม "จัดจ้านในย่านนี้" จากโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ซึ่งทีมที่ได้คือทีม "Augmented Reality (AR) ภัยบุหรี่" จากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ขับเคลื่อนงานด้านการ สร้างเสริมสุขภาพคนไทย พัฒนาเครือข่ายสร้างปัญญาสนับสนุน การเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะผ่านทางเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของ สสส. พร้อม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกเครือข่าย ให้มีทักษะการ ถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และขยายแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อาทิ Design Process, Infographic, Creative Thinking, จุดประกายความคิด สื่อสารผ่านคลิปเพื่อสุขภาพ และหลักการ ออกแบบการจัดนิทรรศการ "นิทรรศ-ประสบ-การณ์" โดยมุ่งหมาย ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เกิดความเข้าใจเรื่อง สุขภาวะ 4 มิติ โดย สสส. มีความเชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่ จึงได้จัดงาน "มหกรรมสื่อสุขสร้างปัญญา" ประกวดนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะขึ้นในครั้งนี้ ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีครูและอาจารย์เป็นที่ปรึกษา

"โจทย์หลักคือความต้องการที่จะเปลี่ยนสังคมรอบตัวด้วยแนวคิดการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายทั้งภาควิชาการและ ภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดย 10 ทีม ทั้ง ลูกศิษย์และครูได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบ่มเพาะ ทักษะความรู้ ความสามารถด้านการสร้างสรรค์นิทรรศการที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริง" นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ สสส. จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ นำเสนอสู่สาธารณะให้เป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชน ในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะที่ มีคุณภาพผ่านสื่ออย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อบ่มเพาะ แนวคิดของการเป็นนักสร้างประสบการณ์สุขภาวะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการต่อยอดผลงานให้สามารถขยายผลในวงกว้าง เพราะเชื่อในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนจะมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับทุกคนในสังคมไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ