เปิดตัวโครงการ'เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย'

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 00:00:59 น.

"ซีพี ออลล์" ให้ความสำคัญชาวนาไทย จับมือ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และสมาคมไทบ้าน จ.มหาสารคาม เปิดโครงการ "เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย" เนื่องใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ส่งเสริมบทบาทของชาวนาเพื่อการพัฒนารอบด้าน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืน เสริมสร้าง ทักษะองค์ความรู้ให้กับชาวนาในรูปแบบต่างๆ สร้างรายได้ยั่งยืน

โดยภายในงานเปิดตัวโครงการ "เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย" ได้รับเกียรติจาก สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์, บัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์

นางสาวธีรดา นามให ผู้อำนวยการ สมาคมไทบ้าน จ.มหาสารคาม นางสาวณัชชรีย์ นุธรรม ผู้จัดการโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และณรงค์ กุลจันทร์ ผู้แทนชาวนาจากจ.มหาสารคาม ร่วมให้รายละเอียดการดำเนินโครงการ

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยดำเนินงาน ภายใต้กรอบการทำงาน 3 เสาหลัก คือ มุ่งมั่น ทำธุรกิจด้วยใจที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Heart) มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Health) และมุ่งมั่น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home) ล่าสุด ซีพี ออลล์ จัดทำโครงการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับชาวนาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ "ซีพี ออลล์ เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย" เนื่องใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกๆ ปี

"หากข้าวเป็นมากกว่าอาหาร ชาวนาก็เป็นมากกว่าแค่อาชีพคนปลูกข้าว เพราะชาวนาคืออาชีพที่ปลูกความเป็นไทยให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ เราเชื่อว่าชาวนา มีศักยภาพที่ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาเป็นผู้ควบคุมและบริหารระบบการผลิต รวมถึงการกระจายผลผลิตข้าวและอื่นๆ อย่างมีคุณธรรมและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม ซีพี ออลล์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกย่องชาวนาผู้ปลูกข้าว ปลูกความเป็นไทย"

นางสาวณัชชรีย์ นุธรรม ผู้จัดการ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย กล่าวว่า โรงเรียน พร้อมที่จะร่วมกับ ซีพี ออลล์ ในพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ชาวนา มีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการแปรรูปและกระจายผลผลิตอย่างสอดคล้อง กับความต้องการตรงตามวิถีของผู้คนในสังคม และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวนาคนอื่นๆ ในอนาคต

นางสาวธีราดา นามให ผู้อำนวยการ สมาคมไทบ้าน จ.มหาสารคาม เผยว่า สมาคม รับหน้าที่ในการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต ข้าวอินทรีย์, การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการตลาด, การสร้างแบรนด์, การส่งเสริม ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ องค์รวมโดยมีชาวนาเป็นศูนย์กลางและส่งเสริม เครือข่ายชาวนาอื่นๆ ในจังหวัด เพื่อให้ สังคมมีความรู้และเห็นคุณค่าของการผลิต และความหลากหลายของข้าวไทย

ในโอกาสนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้เปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณา "ชาวนา" (Farmer) ผ่านโซเชียลมีเดีย บอกเล่าถึงเรื่องราวของ "ข้าว" ที่สร้างความเป็นไทยในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ สำนวนไทย วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในครอบครัว แม้กระทั่งคำทักทายที่สื่อถึงความเป็นไทยเช่นคำว่า "ไปไหนมา กินข้าวหรือยัง" ซึ่งไม่มีชาติใดจะเหมือน การเล่าเรื่องโดยใช้ "ข้าว" สิ่งที่สร้างความเป็นไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและชาวนา ผู้ปลูกข้าวก็เปรียบได้กับเป็นผู้ปลูกความเป็นไทย โดยสามารถเข้าชมภาพยนตร์โฆษณา "ชาวนา" ได้ทาง https://www.facebook.com/cpall7 และทุกๆ 1 แชร์ จะมีค่าเท่ากับ 1 บาท นำไปมอบให้กับโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่ เชิญตะวัน จ.เชียงราย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวไร่ชาวนาในการทำเกษตรแบบบริสุทธิ์ ปลอดสารเคมี และเน้นใช้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสังคมและชุมชนต่อไป

โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้จัดงาน "วันแห่งโอกาสดีที่ ซีพี ออลล์" ขึ้น เพื่อมอบโอกาสสำคัญด้าน "ธุรกิจ-อาชีพทุนการศึกษา" ร่วมสร้างคุณค่าชีวิตให้กับคนในสังคม ด้วยกิจกรรมหลากหลาย พร้อมเดินหน้านโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการ รายย่อยและเกษตรกรด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีและผลิตผลทางการเกษตรผ่านร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นและ 24 ช็อปปิ้ง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน การสนับสนุนภาคการศึกษา พัฒนาเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ฯ และเครือข่าย ไปแล้วกว่า 47,000 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของบริษัทคือ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน"

บรรยายใต้ภาพ
บัญญัติ คำนูณวัฒน์, ธีรดา นามให, สุวิทย์ กิ่งแก้ว, ณัชชรีย์ นุธรรม และ ณรงค์ กุลจันทร์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง