ททท. ร่วมกับ วัดปทุมวนาราม จัดงานบุญวิถีอีสาน "บุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ประเพณีบุญเข้าพรรษา ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ" วันเสาร์ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 00:00:11 น.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร นิมนต์พระเถราจารย์ สายพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ นำบิณฑบาต เจริญพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนา ให้ชาวกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสทำบุญ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดป่ากลางกรุงเทพมหานคร ที่มีความร่มรื่นด้วยพรรณไม้ใหญ่ในสวนสวย ในงาน "บุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ประเพณีบุญเข้าพรรษา ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ" วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐-๒๑.๐๐ น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า "งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ประเพณีบุญเข้าพรรษา ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตต มหาเถระ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์รูปสำคัญที่เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นจำนวนมาก และยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีตาม ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ มาอย่างยาวนาน การจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ สร้างขึ้น มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งประวัติการสร้างวัดและประวัติครูบาอาจารย์ และการเชื่อมโยงกับภาคอีสานหลายประการ ได้แก่ พระพุทธปฏิมาประธาน ประจำวัด ได้แก่ พระเสริม พระแสนและพระสายน์ มีตำนานสืบเนื่องกับพระใส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ภายในพระอุโบสถยังมีจิตรกรรมฝาผนังหนึ่งเดียวในประเทศไทย เรื่องเซียงเมี่ยง หรือ ศรีธนญชัย นิทานตลกขบขันทวีปัญญาที่แพร่หลายในหมู่ชาวไทยอีสานและชาวลาว

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวตามวัฒนธรรมของชาวอีสาน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า รับฟังธรรมเทศนาและ เจริญจิตภาวนา กับพระเถราจารย์สายพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตฺมหาเถระ จำนวน ๕ รูป ดังนี้

๑.พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร
๒.พระอาจารย์สมเกียรติ ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำเทพนิมิต (ถ้ำตาลเลียน) อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
๓.พระอาจารย์อุทาน จารุธัมโม วัดเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดป่าภูผาแดง) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
๔.พระอาจารย์สุนทร ฐิติโก เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์ (วัดป่าภูหินร้อยก้อน) อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
๕.พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติสาโร วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิต อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ "การจัดงานบุญเดือน ๘ บุญ เข้าพรรษา" ในภาคอีสาน และการสาธิตประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนโบราณ  จากจังหวัดอุบลราชธานี หนึ่งในเครื่องบูชาสำคัญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ต้นผ้าป่าและเครื่องบูชา เพื่อไปสักการะพระพุทธปฏิมาประธาน พระเสริม พระแสนและพระสายน์ในพระอุโบสถ การบูชาต้นผ้าป่าเพื่อสมทบการสร้างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตต มหาเถระ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหารและ ต้นผ้าป่าสมทบการสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันต์ พระพุทธรูปปางนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ บึงบ่อแก้ว วัดศรัทธาราม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดปทุมวนารามฯการจัดงานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวฯ และการจัดงานประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญเดือน ๘ บุญเข้าพรรษาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวงานบุญประเพณีสำคัญของภาคอีสานตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา ส่งผลต่อการกระจายรายได้ ในพื้นที่ภาคอีสาน ตามกลยุทธ์ขยายฐานตลาด นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ "โครงการเก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวอีสาน" โดยที่ ททท. คาดหวังว่าการจัดสาธิตกิจกรรมครั้งนี้ จะดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะพระเสริมที่วัดปทุมวนาราม และออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังภาคตะวันออก เฉียงเหนือในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้"

ขอเชิญชวนร่วมงาน "บุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ประเพณี เข้าพรรษา ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ" ร่วมบรรยากาศความเป็นไทยอีสาน ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐-๒๑.๐๐ น. สอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.เที่ยวอีสาน.com Fanpage เที่ยวอีสาน.com สำนักงาน วัดปทุมวนาราม โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๖๔๙๔ และ ๐ ๒๒๕๑ ๖๔๗๘ Fanpage วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง