ตระกูล'จุฬางกูร'คุมนกแอร์ 'วุฒิภูมิ'นั่งCEOคนใหม่/โชว์ได้ต่อไลเซ่นส์10ปี

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday June 15, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สายการบิน นกแอร์ หรือ NOK เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)และกรรมการบริหาร พร้อมแต่งตั้งตน ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

"การมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่คือ คุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร มานั่งเป็น CEO นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนกแอร์ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการจัดทัพผู้บริหารที่สะท้อนให้ถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามแผนฟื้นกิจการโดยเร็ว เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนและผู้โดยสารไว้วางใจในการใช้บริการของสายการบินนกแอร์" นายประเวช กล่าว

สำหรับนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ผ่านการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 148/2554 และหลักสูตร Finance for Director (FFD) รุ่นที่ 12/2554 อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการทำงานที่หลากหลายโดยนั่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร ทั้งในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งด้วยกัน อาทิ เป็นกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.ไอร่า แคปปิตอล เป็นต้น

ด้านนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บมจ.สายการบินนกแอร์ กล่าวว่า การที่นกแอร์แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ก็เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้โดยสารและพนักงานนกแอร์ทุกคน ขณะที่นกแอร์เพิ่งได้รับการต่ออายุใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) ประกอบธุรกิจจากสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

มีรายงานแจ้งว่า สำหรับประธาน เจ้าหน้าที่บริหารนกแอร์ คนก่อนหน้านี้คือ นายปิยะ ยอดมณี ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการไปเมื่อปี 2561


แท็ก นกแอร์   จุฬา  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ