สสจ.พังงาเตือนปชช.เฝ้าระวังไข้เลือดออก

ข่าวทั่วไป 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พังงา กล่าวว่า สำหรับโรคไข้เลือดออก ที่มียุงเป็นพาหะนำโรค โดยในช่วงปีที่ผ่านมา จ.พังงา ถือว่ามีผู้ป่วยอันดับต้นๆ ของประเทศ และตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับสองของเขต แม้ว่าจำนวนภาพรวมจะลดลง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งในสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมช่วยกันได้ คือ การช่วยกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงตามบ้านเรือน สำนักงาน และขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดี ไม่ไปอยู่ในแหล่งที่มียุงลายอยู่มาก ควรนอนกางมุ้ง พร้อมทั้ง หายาป้องกันยุง

สำหรับ จ.พังงา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 พ.ค. 2562 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 134 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 49.96 ต่อแสนประชากร เพศชาย 55 ราย เพศหญิง 60 ราย พื้นที่ที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อ.ตะกั่วทุ่ง รองลงมา คือ อ.เมือง และอ.ตะกั่วป่า ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบ ผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี และกลุ่มอายุ 5-9 ปี ตามลำดับ

ดังนั้น ทาง สสจ.พังงา จึงเร่งให้สถานบริการสาธารณสุขร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และประชาชนเจ้าของบ้านเรือนดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่ โดยใช้กระบวนการของ IVM เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่ม ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก


แท็ก สาธารณสุข  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ