คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: 'Road Show OTOP'กระตุ้น ศก.มหาชัย

ข่าวทั่วไป 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน "Road Show OTOP ครั้งที่ 3 โดยมี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมือง สมุทรสาคร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้ประกอบการ OTOP ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการตลาด และการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการตามแนวประชารัฐ กิจกรรมที่ 2 การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมที่ 3 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า Road Show ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จำนวน 4 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ ให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็นระบบ โดยมีสินค้า OTOP จ.สมุทรสาคร กว่า 50 ร้านค้า ร่วมจำหน่าย ซึ่งงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ