คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: แม่ฮ่องสอนบริการเคลื่อนที่แม่สะเรียง

ข่าวทั่วไป Saturday June 15, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานจัดหางาน จ.แม่ฮ่องสอน บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามที่สำนักงานประกันสังคม จ.แม่ฮ่องสอน โดยนางสาวนฎกร เชิดชูไพร นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ กับคณะสำนักงานจัดหางาน แม่ฮ่องสอน โดยนายศักดิ์ชาย จิตสง่าไพศาล นักวิชาการแรงงาน ได้นำเจ้าหน้าที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชนชาวแม่สะเรียง ในการให้บริการประกอบด้วย 1.รับสมัครผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533, 2.รับแบบคำขอเบิกประโยชน์ทดแทน ดังนี้ 2.1 ชราภาพ 2.2 เจ็บป่วย 2.3 คลอดบุตร 2.4 เสียชีวิต 2.5 ทันตกรรม 2.6 ว่างงาน 3.รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง 4.รับเงินสมทบ ตามมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบที่ไม่มีนายจ้าง) มาตรา 33 (แรงงานในระบบที่มี นายจ้าง) มาตรา 39 (ประกันตนเอง) 5.รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 6.ตรวจสอบสิทธิ์เงินออมชราภาพที่ตนเองจะได้รับ 7.รับสมัครงานคนหางาน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ