ข่าวภูมิภาค: ศูนย์ทำความสะอาด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 00:00:07 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดและ ส่งมอบศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ในโครงการความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการ ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศไทย ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง