ศิลปะบนนาข้าว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 00:00:34 น.

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว โครงการผืนดินพระราชทานเพื่อ คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ดิน พระราชทาน แปลงโฉนดเลขที่ 1 ตำบลวังยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง