มอบรางวัล

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 00:00:31 น.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ประจำปี 2562 เนื่องในวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง