TDRIย้ำค่ารถไฟฟ้าแพงมากแค่30-40บ.เหมาะ!จี้'ขนส่ง'ลดอีก

ข่าวเศรษฐกิจ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยว่าความคืบหน้าผลศึกษาโครงสร้างค่าโดยสารรถไฟฟ้านั้นขณะนี้ได้ส่งให้กรมการขนส่งทางบกไปแล้ว โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบต้นทุนและค่าโดยสารปัจจุบันแต่ยังไม่ได้รวมค่าโดยสารในอนาคตและรถไฟฟ้าสายใหม่ที่จะเปิดในอนาคต เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งในส่วนของแผนการศึกษาเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้า ในอนาตตนั้นจะลงรายละเอียดเรื่อง การกำหนดสัญญาสัมปทานที่ระบุเรื่องการควบคุมค่าโดยสาร ให้เอกชนคู่สัญญานำไปปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ ราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและกำลังการซื้อคือ 30-40 บาท เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงได้ด้วย และการยกเลิกค่าแรกเข้าเมื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลยังไม่สามารถเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วม (Common Ticket) ให้เข้ากับทุกระบบการเดินทางได้ โดยมองว่า การควบคุมค่าโดยสารนั้นรัฐบาลมีส่วนสำคัญอย่างมาก หากผู้ดูแลระดับนโยบายมองเห็นความสำคัญและความเดือดร้อนของประชาชน การอุดหนุนค่าโดยสารเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก สำหรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นพบว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ พบว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าต่อเที่ยวของ คนไทยอยู่ที่ 67.4 บาท ขณะที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ราว 25.73 บาท และฮ่องกงอยู่ที่ 46.5 บาท ถือเป็นราคาที่แพงกว่าสิงคโปร์มากกว่า 1 เท่าตัว

ด้านแหล่งข่าวกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า แนวทางการจัดการเรื่องระบบค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ส่วนหนึ่งก็คือการนำระบบตั๋วร่วมมาใช้เพื่อลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าลง โดยจะมอบให้ TDRI ไปศึกษาลงรายละเอียดในหัวข้อต่างๆเพื่อกำกับดูแลค่าโดยสารให้เหมาะสมกับความเป็นจริง


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว