ข่าวอินโฟเควสท์
09:39 2 บริษัทบัญชีชั้นนำเตือนพนักงานอย่าใช้ชื่อบริษัทวิจารณ์จีน หวั่นมีปัญหากับรัฐบาล   บริษัทบัญชีชั้นนำของโลก 2 แห่งอย่าง KPMG และ PwC ได้ส่งอีเมล…
09:37 กลยุทธ์การลงทุนรอบเช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2562   โบรกเกอร์ แนวรับ แนวต้าน กลยุทธ์ จากบทวิเคราะห์ AIRA 1,633 1,644 ทยอยซื้อสะสมและ Follow Buy เหนื…
09:33 World Today: สรุปประเด็นน่าติดตามประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562   คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เปิดเผยรายงานการ…
09:32 ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562   หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวั…
09:32 (เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้านี้ปรับตัวขึ้นตามตลาดภูมิภาค หลังเฟดส่งสัญญาณบ่งขี้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย   นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธร…

พาณิชย์ดักคอ'หมอ' 'ปวดท้อง'ห้ามคิดค่ารักษา3หมื่น

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 00:00:57 น.

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางความโปร่งใส และเป็นธรรมด้านราคายา เวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล โดยได้เชิญโรงพยาบาลเอกชนกว่า 353 โรงพยาบาลทั่วประเทศมารับฟัง

นายวิชัย กล่าวว่า ได้ให้โรงพยาบาลเอกชนเสนอราคายา ที่อยู่ในบัญชี 3,992 ชนิดว่า มีการคิดต้นทุนราคายาที่แท้จริงอย่างไร เพราะราคายาจะต้องไม่บวกค่าสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล หรือค่าเภสัชกร หรือค่าประกันความเสี่ยงจากการแพ้ยา โดยให้แจ้งภายในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ หากเห็นว่ามีการคิดสูงเกินไปก็จะเรียกมาให้ชี้แจงการคิดราคาให้กรมการค้าภายในทราบสมเหตุสมผลหรือไม่ หากไม่สมเหตุ ก็จะให้มีการปรับให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

"การเชิญโรงพยาบาลเอกชนมาประชุมร่วมกันวันนี้ต้องการจะย้ำให้ทุกโรงพยาบาลควรคิดราคาทุกด้านไม่ค้ากำไรเกินควรมากไป ไม่ใช่มารักษาปวดท้องแต่จับคนไข้ไปตรวจ อื่นๆ จนมีค่ารักษาถึง 30,000 บาท และหลังจากนี้ผู้บริโภคพบเห็นสามารถร้องมายังสายด่วน 1569 ได้หรือร้องกรมการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ หากตรวจพบโรงพยาบาลกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างแน่นอน" นายวิชัย กล่าว

สำหรับการดำเนินการเรื่องนี้เป็นไปตามประกาศของ คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)ที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ ลงนามประกาศ กกร. ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย 3 หลักการสำคัญ คือ 1.ราคาโปร่งใส- เป็นธรรม ให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายส่ง ต้องแจ้งราคาซื้อ-ราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการฯ หากไม่แจ้งราคาซื้อ- ราคาจำหน่ายตามที่ประกาศกำหนดจะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง

2.ผู้บริโภคต้องมีทางเลือก คือ ให้โรงพยาบาลเอกชนแสดง QR Code ข้อมูลเปรียบเทียบราคายาที่กรมการค้าภายในจัดทำไว้อย่างเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวสะดวก

3.การรักษาที่สมเหตุสมผล ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลางและส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย กรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลที่เกินความจำเป็นและหรือการคิดค่าบริการรักษาพยาบาลสูงเกินสมควร โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งหากเห็นว่ามีการคิดราคาสูงเกินสมควรจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง