มอบบัตรดินดี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 00:00:07 น.

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามการมอบบัตรดินดีแปลงเกษตรกร จ.ปัตตานี เพื่อสร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลด้านดิน และขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต แหล่งน้ำ แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง