มอบบัตรดินดี

ข่าวทั่วไป 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามการมอบบัตรดินดีแปลงเกษตรกร จ.ปัตตานี เพื่อสร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลด้านดิน และขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต แหล่งน้ำ แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ