คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: พาณิชย์รอลุ้นงบประมาณปี'63

ข่าวเศรษฐกิจ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัว ของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์) ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายน 2562 มีผู้ประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือ 19 โครงการ คิดเป็นวงเงินกว่า 100 ล้านบาท จากนี้กรมฯจะนำรายละเอียดของโครงการทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินช่วยเหลือฯ ก่อนนำเสนอโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้คณะกรรมการฯพิจารณา โดยขณะนี้กรมฯอยู่ระหว่างยื่นเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 จากสำนักงบประมาณ และหวังว่าจะได้รับการจัดสรร เพื่อจะได้เริ่มดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือต่อไป

บรรยายใต้ภาพ

อดุลย์ โชตินิสากรณ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ