GC สนับสนุนซองใส่ iPad จากพลาสติกรีไซเคิล เป็นของที่ระลึกการประชุมสุดยอดอาเซียน 2562

ข่าวบันเทิง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34 th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562 ที่ กรุงเทพฯ ภายใต้รูปแบบการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) เพื่อประหยัดทรัพยากรและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและ เคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตร ด้าน ความยั่งยืน (Partner for Sustainability) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ปี 2562 นี้ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจให้จัดทำซองใส่ iPad ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อเป็นของที่ระลึกในการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้อีกด้วย

GC ดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงให้ความสำคัญในการนำขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่ามาสร้างสรรค์ออกแบบร่วมกับ ดีไซเนอร์ ผสานฝีมือของชุมชนจังหวัดระยอง ทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี มูลค่าเพิ่ม และทำให้ขยะไม่เป็นขยะอีก ต่อไป โดยของที่ระลึกจากการประชุม สุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการดำเนินงานภายใต้โครงการ PE Recycle ของ GC ซึ่งร่วมมือกับ 2 ชุมชนจังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชน เนินสำเหร่ 1 และชุมชนเจริญพัฒนา ร่วมถักทอผืนผ้า โดยใช้เส้นด้ายรีไซเคิล ซึ่งผลิตจากขยะพลาสติกประเภท โพลิเอทิลีน (PE) นำมาถักทอเป็น กระเป๋าและซองใส่ iPad โดยชุมชนทั้งสองนี้เป็นชุมชนต้นแบบในการ ถักทอเส้นใยจากวัสดุ PE Recycle เพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆ

นางสาวยุวรี อินศรี จากชุมชนเนินสำเหร่ 1 เผยว่า ส่วนใหญ่แม่บ้าน ในชุมชนนี้ จะถักทอตะกร้าและกระเป๋าจากเชือกร่มและไหมฟาง แต่โครงการ PE Recycle นี้ช่วยทำให้ตนเองและเพื่อนอีก 11 คน ได้เพิ่มทักษะด้านการถักทอจนได้เป็นผืนผ้า ดีใจที่ทีมงานจาก GC มาเยี่ยมเยียนและนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากฝีมือตนเอง ซึ่งได้กลายเป็นของที่ระลึก ในงานประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ยิ่งรู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ซึ่งสำคัญกว่า รายได้เสริมที่ได้รับ เช่นเดียวกัน นางทองศรี สลอดตะคุ จากชุมชนเจริญพัฒนา เผยว่า ปลื้มใจมากที่รู้ว่าซองใส่ iPad ซึ่งผลิตจากผืนผ้าที่มาจากการถักทอของคนในชุมชนจังหวัดระยอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นของ ที่ระลึกในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 นี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจให้กับ ตัวเอง ครอบครัว และคนในชุมชนว่า วันนี้ฝีมือคนท้องถิ่นได้ประจักษ์สู่สายตาในเวทีระดับสากล อีกทั้งการถักทอผ้าที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลยังมีส่วนในการช่วยในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ทั้งนี้ ซองใส่ iPad ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล นอกจากจะเป็นการสร้างสรรค์ผ่านฝีมือการถักทอที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนจังหวัดระยองแล้ว ยังเห็นได้ว่าของที่ระลึกแต่ละชิ้นจะมีลวดลายที่โดดเด่นและแตกต่างโดย สิ้นเชิง ถือเป็นความพิเศษที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน และ GC ในฐานะผู้จัดทำของที่ระลึกต้องการส่งต่อความประทับใจถึงผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งต่อให้ผู้รับได้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย เพราะซองใส่ iPad PE Recycle 1 ชิ้นเทียบเท่ากับการใช้ขยะถุงพลาสติก 36 ใบ เป็นวัตถุดิบ ซึ่ง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,124 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากต้นไม้ จำนวน 27 ต้น

นอกจากนี้ แล้ว GC ยังได้สนับสนุนกระเป๋า Tote Bag ที่ผลิตโดยเส้นด้ายรีไซเคิลจากขยะพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน (PE) และถักทอโดยฝีมือชุมชนระยองทั้ง 2 ชุมชน เพื่อเป็นของที่ระลึกในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพ เมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

การจัดงานประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 นี้ นอกจากคนไทยจะรู้สึก ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็น เจ้าภาพในการจัดการประชุมแล้ว สิ่งที่สำคัญ ไม่แพ้กันคือ การที่เราได้แสดงให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เห็นว่า ประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ ตราบนานเท่านาน

บรรยายใต้ภาพ

ยุวรี อินศรี

ทองศรี สลอดตะคุ

ซองใส่ iPad จากพลาสติกรีไซเคิล

กระเป๋า Tote Bag ผลิตโดยเส้นด้ายรีไซเคิลจากขยะพลาสติก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ