แบ่งคลื่น700 MHz ลงตัว ทรู-ดีแทค-เอไอเอสรับไปค่ายละชุด

ข่าวเศรษฐกิจ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงผลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ว่า ผู้ให้บริการในตลาดโทรคมนาคมไทย เข้าร่วมการจัดสรรคลื่นความถี่ครบทั้ง 3 ราย โดยบริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล (บริษัทลูกของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น )ได้คลื่นความถี่ชุดที่ 1 ช่วงความถี่วิทยุ 703-713 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 758-768 เมกะเฮิรตซ์

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (บริษัทลูกของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค) ได้คลื่นความถี่ชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ 713-723 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 768-778 เมกะเฮิรตซ์ และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (บริษัทลูกของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส) ได้คลื่นความถี่ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 723-733 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 778-788 เมกะเฮิรตซ์

โดยการจัดสรรผู้ประกอบการเลือกคลื่นความถี่คนละชุดจึงไม่ต้องมีการจ่ายผลประโยชน์ ส่วนเพิ่ม ทำให้รัฐจะมีรายได้จากการจัดสรรคลื่นรอบนี้ที่ 20,444 ล้านบาท (จากเงินได้การจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ 3 ชุด คลื่นความถี่ที่ 56,444 ล้านบาท เมื่อคำนวณหักเงินที่คาดว่าจะนำไปช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลประมาณ 36,000 ล้านบาท)

สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้ที่ชุดละ 17,584 ล้านบาท โดยมีงวดการชำระค่าคลื่นความถี่แบ่งเป็น 10 งวดเท่าๆ กัน ชำระทุกปี โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตหลังจากการจัดสรร คลื่นความถี่ในรอบนี้กสทช.จะจัดสรรคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26-28 กิกะเฮิรตซ์ โดยจะกลับไปใช้การประมูลแบบมัลติแบนด์ (ประมูลร่วมกันสองย่านความถี่) ในช่วงปลายปีนี้ หรือ ต้นปี 2563 โดยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5G

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่า การเลือกคลื่นความถี่บริษัท พิจารณาในหลายปัจจัย ทั้งการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเงื่อนไขราคาต่างๆ ที่กสทช.ได้กำหนดมา ซึ่งชุดคลื่นความถี่ชุดที่ 3 ที่เลือกมานั้นถือเป็นคลื่นความถี่ที่มีการรบกวนน้อยกว่าคลื่นความถี่ชุดอื่นๆ การนำคลื่นความถี่ฯ มาใช้งาน บริษัท จะต้องมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯก่อน หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตฯ แล้ว ซึ่งก็ต้องรอให้ทางผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลดำเนินการคืนคลื่นมาทั้งหมด โดย กสทช. ยืนยันว่าจะใช้งานคลื่นความถี่ฯ ได้จริงในเดือนตุลาคม 2563

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธาน คณะกรรมการบริหาร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การพิจารณาคัดเลือกชุดคลื่นความถี่ ได้มีการพิจารณาเลือกอย่างถี่ถ้วนจากคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เหตุผลที่เลือกชุดคลื่นความถี่ที่ 1 เนื่องจากมองว่าคลื่นความถี่ทั้ง 3 ชุด ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ขณะที่ มองการนำคลื่นความถี่ฯ ไปใช้งาน ไม่จำเป็นต้องใช้กับ 5G อย่างเดียว แต่สามารถใช้กับ 4G ได้ด้วย

นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น กล่าวว่า การเข้ารับจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคลื่นย่านความถี่ต่ำ (low band) และราคารับจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ที่ราคา 17,584 ล้านบาท แบ่งงวดการชำระเงินเป็น 10 งวด 10 ปี เท่ากับจ่ายปีละประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท ส่วนเหตุผลที่เลือกชุดความถี่ที่ 2 มองว่าเป็นชุดปลอดภัยที่สุด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ