หน่วยงานรัฐเบิกงบกระหน่ำ ยอดเงินสะพัดกว่า2.13ล้านล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ การเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผย ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ว่า ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (1 ตุลาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) มีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมแล้วทั้งสิ้น 2,135,710 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 71.19% สูงกว่า เป้าหมาย 1.86%

ทั้งนี้แบ่งเป็นรายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว 1,726,175 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,355,537 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.28% สูงกว่าเป้าหมาย 0.95% ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว 409,009 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 555,352 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.65% สูงกว่าเป้าหมาย 5.22% นอกจากนี้ ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีมีการเบิกจ่ายแล้ว 193,021 ล้านบาท หรือคิดเป็น 56.66% ของวงเงินงบประมาณ 340,640 ล้านบาท

นางญาณี ย้ำว่า กรมบัญชีกลางยังคงติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่างๆ ผ่านทีมเร่งรัดของกรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้คำปรึกษาและได้กำชับให้มีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้เสร็จทุกรายการภายใน สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ป้องกันไม่ให้งบประมาณของหน่วยงานถูกพับไป

อนึ่ง สำหรับในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-เมษายน 2562) รัฐบาล จัดเก็บรายได้สุทธิ 1,345,774 ล้านบาท สูงกว่า ช่วงเดียวกันของปีก่อน 43,761 ล้านบาท หรือ 3.4% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 35,378 ล้านบาท หรือ 2.7%


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ