ประกันสังคม ชวนแรงงานอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ทางเลือกใหม่

ข่าวบันเทิง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะนำแรงงานภาคอิสระ สมัคร เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่)

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่) ว่า สำนักงานประกันสังคมได้จูงใจให้แรงงานภาคอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่) โดย ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล วันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับ วันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกใหม่ กรณีนอนพัก รักษาตัว กับไม่นอนพักรักษาตัว รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี)

อีกทั้งระยะเวลาการรับสิทธิกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท และหากส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท รวมทั้งเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคม ยังได้ให้บริการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เนต โดยผู้ที่ต้องการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นสมัคร ผ่าน https://www.sso.go.th/section40_regist/ หรือผ่านทาง QR code โดยผู้สมัครต้อง กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับช่องทางการให้บริการชำระ เงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อ ห้างบิ๊กซี ห้างเทสโก้โลตัส และนอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการหักบัญชี เงินฝากธนาคารผ่านทางธนาคารกรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย ธนชาต กรุงเทพ ออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือชำระผ่านตู้บุญเติมทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่ออำนวย ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ในการติดต่อขอรับบริการของประชาชนและ ผู้ประกันตน อันเป็นการยกระดับการพัฒนาการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

บรรยายใต้ภาพ

อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ