เตรียมความพร้อม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 00:00:15 น.

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมสัมมนาจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเตรียมความพร้อมทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง กยท. กับสถาบันเกษตรชาวสวนยาง ขับเคลื่อนตลาดยางพาราในประเทศให้มีเสถียรภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้