คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน

ข่าวยานยนต์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บริษัทไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งข่าวว่า บริษัทไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ เชื่อมโยง ราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักร ภูฏาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดขบวนคาราวานรถยนต์เชื่อมโยงสองราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด "Connecting People of Two Kingdoms by Land" เพื่อเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 30 ปี ไทย-ภูฏาน

ตลอดจนส่งเสริม ความสัมพันธ์ อันดีของไทย-ภูฏานในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การค้า และโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีความร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิด Two Kingdoms, One Destination

คณะคาราวานเดินทางด้วยรถยนต์ TR Transformer จำนวน 6 คัน พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน 21 คน ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย กระทรวง พาณิชย์ และบริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เดินทางด้วยเส้นทางรถยนต์จากราชอาณาจักรไทย ผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินเดีย และสิ้นสุดที่ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2562 ผ่านเมืองต่าง ๆ ดังนี้

  • กรุงเทพฯ-อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ราชอาณาจักรไทย
  • เมืองตองอู-เมืองโมนยวา-เมืองตามู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  • เมืองโกหิมา-เมืองกูวาฮาติ สาธารณรัฐอินเดีย
  • เมืองพันท์โชลลิง-เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

พิธีปล่อยขบวนคาราวาน (Flag-off Ceremony) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิต วนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร อันเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานสำคัญของทั้งสองประเทศ ทั้งยังเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นอย่างดี ภายในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูต วิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย นางแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดการเดินทางของขบวนคาราวาน จะมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชนของไทย และภูฏาน ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เพื่อหารือ แนวทางส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ ต่อไป การเดินทางของคณะคาราวานสามารถติดตามได้ ทางช่องทาง www.bhutanthailandtourism.com โดยจะสร้างการรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย และภูฏานทางบก ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ