ต่อยอดนวัตกรรมผลิตเรือเก็บวัชพืช

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 00:00:03 น.
ผลิตลอตแรก100ลำลุยลุ่มเจ้าพระยา

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานประสบผลสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืขขนาดเล็ก Version 3 ซึ่งเป็นการต่อยอดเรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก Version 2 ที่กรมประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี 2559 โดยเรือกำจัดวัชพืขขนาดเล็กตัวใหม่นี้ มีขีดความสามารถมากกว่าของเดิมคือ เก็บวัชพืชได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มออกซิเจนในน้ำได้ระหว่างปฏิบัติการ ลุยเหยียบไปบนผักตบชวาได้  ใช้วัสดุที่เบาและแข็งแรงขึ้น จากผลการใช้งานเก็บขยะได้วันละประมาณ 60 ตัน   ขณะที่มีอัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเบนซินเพียงประมาณ 1.2 ลิตรต่อชั่วโมง (หรือชั่วโมงละ 120 บาท)เท่านั้น

สำหรับเรือกำจัดวัชพืขขนาดเล็ก Version 3 ดังกล่าว มีขนาดความกว้างเพียง 1.7 เมตร จึงมีประสิทธิภาพเข้าทำงานในคลองที่เล็กแคบได้ดี ช่วยเรื่องความปลอดภัยให้กำลังคน ประหยัดค่าแรง นอกจากนี้ เรือถูกออกแบบให้ใส่ล้อระหัดพับได้ ง่ายต่อการขนส่ง เกิดความคล่องตัวที่จะไปปฏิบัติการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ คาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณใน การกำจัดวัชพืชทางน้ำและผักตบชวาได้เป็นอย่างดี

ผอ.สำนักเครื่องจักรกลกล่าวด้วยว่า ปัญหาวัชพืชและผักตบชวาที่ขวางทางน้ำ ปิดกั้นทางระบายน้ำนอกจากทำให้น้ำท่วมขัง ก่อปัญหามลพิษทางน้ำ น้ำเน่าเสีย จนถึงสร้างความเสียหายให้เครื่องมือชลประทาน กรมดำเนินการกำจัดเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น หลายครั้งได้ทำงานร่วมกับ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนอื่น และชาวบ้าน ทำให้ได้เห็นเครื่องจักรเครื่องมือหลากหลายชนิดของแต่ละหน่วยงานที่มาช่วยกันปฏิบัติงาน จึงเกิดแนวความคิดพัฒนาเทคโนโลยีให้กับเรือกำจัดวัชพืชที่มีอยู่เดิมว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถกำจัดวัชพืชและผักตบชวาได้มากขึ้น ทุ่นแรง ทุ่นเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย  และช่วยบำรุงรักษาคลอง ให้สะอาดปราศจากวัชพืชภายหลังจากมีการกำจัดใหญ่ มาแล้ว ซึ่งการกำจัดครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่ละปี ช่วยเคลียร์ทางน้ำได้ระยะหนึ่งเท่านั้น ต้องกำจัดสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน "โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน" จึงได้เกิดเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก Version 3 ดังกล่าวขึ้น

"กรมชลประทานผลิตเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชลอตแรก 100 ลำ ปีนี้จะนำออกใช้งานลุ่มเจ้าพระยาเป็นหลักก่อน ได้แก่ คลองบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี คลองพระยาบันลือ รังสิตเหนือ รังสิตใต้ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ภาษีเจริญ ชลหารพิจิตร พระองค์ไชยานุชิต โดยเฉพาะพื้นที่โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 ที่มีคลองจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม กรมมีคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำในความดูแลทั่วประเทศรวม 35,800 กิโลเมตร ในอนาคตจะผลิตเรือ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาเพื่อเข้าไปช่วยงานในพื้นที่ๆ ประสบปัญหาต่อไป" ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน กล่าวปิดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง