'อ๊อฟ-เกด' ผู้ประกาศข่าว ช่อง8 รณรงค์บริจาคอุดหนุนเข็มวันอานันทมหิดล ปี 2562

ข่าวบันเทิง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ นำสอง ผู้ประกาศข่าว อ๊อฟ-อัครพล ทองธราดล และ เกด-ร่มเกล้า อมาตยกุล จากรายการ ข่าวเด่น ช่อง 8 ร่วมบริจาคและเชิญชวน อุดหนุนเข็มวันอานันทมหิดล ในโครงการ One Drop Saves Live.. น้ำใจสร้างกุศล จากนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้, พระภิกษุอาพาธ, มูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐม รามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี

อ๊อฟ-อัครพล เผยว่า "เราสามารถ ร่วมบริจาคอุดหนุนเข็มวันอานันทมหิดล ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตลอดทั้งปี 2562 นะครับ รายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และต่อชีวิตผู้ป่วยได้อีกมาก ราคา เข็มละ 100 บาท ผู้ที่สนใจสอบถาม รายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/SMCUforMDCU ครับ หรือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครับ"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ