เยี่ยมเกษตรกร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 00:00:50 น.

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมนายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นายทนง กนะกาศัย ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินระยองและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อตรวจวิเคราะห์ดินให้กลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ผ่านชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) พร้อมมอบบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรรู้จักดินและใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง