กัลฟ์จับมือทีทีซีกรุ๊ปเวียดนามเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ข่าวเศรษฐกิจ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ร่วมกับทีทีซี กรุ๊ป (เวียดนาม) ทำพิธี เปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 และ TTCIZ-02 ณ จังหวัด เต็ยนินห์ ประเทศเวียดนาม อย่างเป็น ทางการหลังทำการจ่ายไฟเข้าระบบให้การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เมื่อเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาตามลำดับ

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารบริษัท กัลฟ์ฯเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลเวียดนาม มีนโยบายการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy) และตั้งเป้าหมาย ให้พลังงานทดแทนเป็น 5% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2563 กัลฟ์ในฐานะผู้ผลิตพลังงานชั้นนำแห่งประเทศไทยจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของกัลฟ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากโครงการพลังงานหมุนเวียนจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ราว 85.45 ตันต่อปี ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุของภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ที่เป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังตระหนัก

อีกทั้งโครงการความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานเช่นทีทีซีกรุ๊ปจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม และหวังว่าจะนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตร่วมกันต่อไปในอนาคต

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 ในประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิตไฟฟ้า ติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้า เข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 บริษัทกัลฟ์ฯถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd. อยู่ 49%

ขณะที่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ซึ่งบริษัทกัลฟ์ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd (GIH) อยู่ 90% ร่วมกับ Than Thanh Cong Group (TTC Group) โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นระยะเวลา 20 ปี เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ให้กับ การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

บรรยายใต้ภาพ

สารัชถ์ รัตนาวะดี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ